Çevre ve Orman Uzmanları ve  Uzman Yardımcıları ile daha önce bu kadrolarda görev yapmış olanlar Derneğe  asli üye olabilirler.

Dernek  başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca  en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul  veya başvurunun reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine  yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.

Başvurusu  kabul edilen üye, bu amaçla  tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin  asli üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca  üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Bu  kapsamın dışında Derneğin ilke ve amaçlarını benimseyen ve mesleğin gelişmesine  katkısı olan kişilere Yönetim Kurulu kararıyla onursal üyelik verilebilir.  Onursal üyeler, isterlerse aidat verebilirler. Onursal üyelerin oy hakkı  yoktur.

Siz de aramıza katılmak ister misiniz?

Aşağıdaki üyelik formunu doldurarak başlayabilirsiniz…

form