Derneğimiz Yönetim Kurulu ve üyelerimiz 6 Temmuz 2013 Cumartesi günü, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri’nde biraraya geldi.

Toplantıda Derneğimiz tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler ve üyelerarası dayanışma ortamının pekiştirilmesi için yapılması planlanan projeler paylaşılmıştır. Bu minvalde, Derneğimiz yayın organı olarak çıkarılan ÇORUZDER’Gİ ile ilgili gelişme ve beklentiler, Derneğimiz üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi bağlamında yapılan, planlanan ve yapılabilecek girişimler tartışılmış, Uzmanlık kurumunun Bakanlıklarımızda kurumsallaştırılması yönünde atılması gereken adımlarla alakalı görüş ve teklifleri alınmıştır.