hedef

Çevre ve Orman Uzmanları Derneği Web Sitesine Hoşgeldiniz

Çevre ve Orman Uzmanları Derneğinin amacı üyelerinin mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden hak ve menfaatlerini araştırmak ve korumak, sorunlarının giderilmesi için girişimlerde bulunmak, mesleki gelişmeyi ve aralarındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak, üyelerin mesleki konulara ve görev yaptığı kurumlara katkısını en üst düzeye çıkarmaktır.

Çevre ve Orman Uzmanları Derneği 2007 yılından beri Uzman ve Uzman Yardımcıları’nın hak ve menfaatlerini araştırmak, korumak, geliştirmek; uzmanların mesleki yönden gelişmelerini teşvik ve temin etmek; meslek mensuplarımızın istihdam koşullarının düzeltilmesi ve sürdürmekte olduğumuz kamu hizmetlerinin hizmet kalitesinin artırılması maksadıyla faaliyet göstermektedir.

2011 yılından itibaren Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ayrılması neticesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde görev ifa eden uzman ve uzman yardımcılarının üye olduğu ve iki ayrı Bakanlıkta teşkilatlanmış bir yapıya kavuşmuştur. Derneğimiz hali hazırda 200’ü aşkın üyesiyle Kamu Uzmanları Platform’unun da kurucu üyelerinden biridir.

Çevre ve Orman Uzmanları Derneği tarafsız bir yaklaşımla iki Bakanlık bünyesinde görev yapan uzman ve uzman yardımcıları arasındaki mesleki ve idari dayanışmayı kuvvetlendirmek, özlük hakları konularında karşılaşılan sorunlar karşısında girişimlerde bulunmak ve uzmanlık mesleğini kurumsallaştırmak adına çalışmalar yapmaktadır.