Tarım ve Orman Bakanlığı

 • Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
  Caner GÖK
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
  Şerif HIZLI
  Serkan ÇAMALAN
 • Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
  Yusuf CERAN
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
  Yusuf AKÇA
  Recep AKKAN
 • Hukuk Müşavirliği
  Duygu ÖZKARA
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
  Emrah SOLAK
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 • Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı
  Caner ÜNER
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
  Salih SOYLU
 • ÇED, İzin  ve Denetim Genel Müdürlüğü
  Hasan AYAZ
  Sevil ÖKSÜZ (Çevre Referans Lab.)
 • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
  Ersin GÜRTEPE
 • Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  Baran GÖRMEZ
 • Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
  Yılmaz Deniz AYDEMİR
 • Hukuk Müşavirliği
  Erdem ERCAN
 • Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
  Ferhat ÇARIKÇI
 • Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
  Selay ATILGAN
 • Personel Dairesi Başkanlığı
  Mustafa KOCAKALE
 • Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü
  Erdal EYÜPOĞLU
 • Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
  Nur DURMAZ