Tez hazırlama sürecinde olan Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı meslektaşlarımızla 3/3/2014 tarihinde biraraya gelindi. Uzmanlık ve tez süreçleri hakkında bilgilendirme yapılan toplantıda Derneğimizin uzmanlığın kurumsallaşması ile ilgili faaliyetlerinden de bahsedilmiştir.

Ayrıca 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girmesi neticesinde kamudaki tüm uzmanlıkların tek bir sistem altında toplandığının belirtildiği toplantıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Ek 41 inci maddenin uzmanlık için önemli bir merhale olduğu ve bütün uzmanlık sürecinin bu çerçevede geliştiği ifade edilmiş ve 2012 yılından itibaren göreve başlayan tüm uzman yardımcılarının yeni sisteme tabi olduğu vurgulanmıştır. Uzmanlık tezi, dil yeterliliği ve yeterlik sınavı ile ilgili bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı toplantı, uzman yardımcısı meslektaşlarımızın soruları cevaplandırılarak sonlandırılmıştır.