Değerli üyelerimiz,

Dernek yönetimini devraldığımız günden beri ve özellikle 2018 yılında derneğimiz ve siz üyelerimiz adına birçok çalışma yaptık. Bu doğrultuda, derneğimizin alt yapısını güçlendirmeye, mali açıdan sağlam bir zemine oturtmaya ve üyelerimizin karşılaştığı problemleri çözmeye ilişkin özel bir çaba sarf ettiğimizi bilmenizi isteriz. 2018 yılında birçok özel okul, spor merkezi, sigorta şirketi ve tatil acentesi ile üyelerimize indirim sağlayacak protokoller imzalamış bulunmaktayız. Bunlara ilişkin bilgiler web sitesinde paylaşılmaktadır. Ayrıca geçtiğimiz yıl özellikle dışa yönelik olarak güçlü temsil düzeyine ulaşmak ve etkinliğimizi arttırmak amacıyla derneğimizin de kurucu üyeleri arasında olduğu Kamu Uzmanları Platformu çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bu kapsamda derneğimizin yoğun çabaları sayesinde Kamu Uzmanları Platformu üyesi olan ve olmayan çeşitli dernekler ile görüşmeler yapılarak söz konusu platform 12 uzman derneğinin katılımıyla yeniden ve daha güçlü bir şekilde teşekkül ettirilmiş ve çalışmalarına yeniden başlamış bulunmaktadır. Ayrıca yine derneğimiz temsilcilerinin girişimleri sayesinde platformda daha etkin bir şekilde temsiliyetimiz sağlanmış ve derneğimiz eski yöneticilerinden Umut EKER platformun genel koordinatörü görevine seçilmiştir. Platformumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde uzmanların etkinliğinin ve temsil kabiliyetinin arttırılması doğrultusunda çeşitli çalışmalar yürütmekte olup süreç içerisindeki somut gelişmeler siz değerli üyelerimizle paylaşılmaya devam edilecektir.

2018 yılının siyasi açıdan çok hareketli geçmesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle kamudaki genel değişim dolayısıyla dernek olarak gerçekleştirme imkânı bulamadığımız projelerimizden bazıları olan üyelerimize yönelik eğitim faaliyetleri ile üyeler arası tanışma ve dayanışma sağlamayı amaçladığımız sosyal faaliyetleri 2019 yılı içinde gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bu etkinliklerimiz ve 2019 projelerimiz ile ilgili olarak istişarelerde bulunmak ve bakanlıklarımızdaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geleceğimiz bir kahvaltı organizasyonunu kısa süre içerisinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Bu sene yılbaşı promosyonu olarak değerli üyelerimize Yargıcı ve Damat’tan şal ve kravat hediye ettik, beğenilerinize mazhar olabildiğimizi umuyoruz.

Bu arada derneğimiz aidatları ile ilgili bir hatırlatma yapmanın faydalı olacağı inancındayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalışan üyelerimizden her ay “Kurum Kesintisi” açıklamasıyla 20TL üye aidatı kesintisi yapılmaktadır. Buradaki “Kurum Kesintisi” ibaresi ilgili banka tarafından kullanılmakta olup yapılan görüşmelere rağmen değiştirilmesi mümkün olmamıştır. Alınan 20TL aidatın 10TL’si mevcut ay için, 10TL’lik bölümü ise Mayıs 2016 tarihinden itibaren geriye dönük olarak tahsil edilmeyen aidat miktarıdır. Geriye dönük aidatlar tamamlandığında yalnızca aylık aidat tahsil edilmesi uygulamasına devam edilecektir.

Kamunun itici gücü olan Uzman ve Uzman Yardımcısı arkadaşlarımızın gücünü temsil eden derneğimiz, siz değerli üyelerimizin destek ve katkıları ile gelişmeye devam ederek uzmanlık müessesesinin ve ülkemizin menfaatleri için bütün gücüyle mücadelesini sürdürecektir.

Bu vesileyle, bütün üyelerimizin yeni yılını kutlar, birlik içerisinde, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl geçirmenizi temenni ederiz.

            Volkan POLAT

         Yönetim Kurulu a.

  ÇORUZDER Genel Başkanı